Czy można kupić żywego dzika? Ile kosztuje dzik zwierzę i gdzie kupić?

Czy można kupić żywego dzika Ile kosztuje dzik zwierzę i gdzie kupić

Dzik i świnia domowa są uznawane za przedstawicieli tego samego gatunku. Niemniej jednak, dzik nie kwalifikuje się jako zwierzę gospodarskie. Zgodnie z artykułem 51, ustęp 1, punkt 3, prawa łowieckiego, przechowywanie zwierzyny łownej bez odpowiedniego zezwolenia jest surowo zakazane i stanowi czynność podlegającą karze grzywny do 5 000 złotych.

Przepis ten wyraźnie określa, że utrzymanie dzikiej zwierzyny bez wymaganej zgody jest uznawane za wykroczenie, niosące ze sobą możliwość nałożenia kary finansowej. Jest to środek mający na celu kontrolę nad hodowlą zwierząt łownych i zapobieganie nielegalnemu ich przetrzymywaniu. Zabronienie to wynika z troski o równowagę ekosystemu oraz ochrony dzikiej fauny.

Czy można kupić żywego dzika?

Posiadanie dzika jako zwierzęcia domowego w Polsce jest zagadnieniem złożonym, regulowanym przepisami prawa łowieckiego oraz innych aktów prawnych. W kontekście prawa łowieckiego, przetrzymywanie zwierzyny łownej, takiej jak dzik, bez odpowiedniego zezwolenia jest zabronione i stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny do 5 000 złotych. Kluczowym argumentem jest to, że dzik nie jest uznawany za zwierzę gospodarskie.

W Polsce istnieje prawna możliwość hodowli zwierząt łownych, takich jak dziki, jelenie czy daniele. Jednakże, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie, chów i hodowla zamknięta zwierząt łownych są zabronione, z wyjątkiem bażanta oraz zwierząt uznanych za zwierzęta gospodarskie na podstawie innych przepisów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że dzik (łac. Sus scrofa) został wymieniony jako gatunek zwierzyny łownej grubej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.03.2005 r. dotyczącym listy gatunków zwierząt łownych. Jednakże, żadne odrębne przepisy nie kategoryzują dzika jako zwierzę gospodarskie. Pomimo podobieństwa nazwy łacińskiej, jak w przypadku świń domowych (Sus scrofa), które są zwierzętami gospodarskimi, dzik nie podlega tym regulacjom.

W dalszej analizie, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, świnie (łac. Sus scrofa) są zaliczane do zwierząt gospodarskich. Jednakże, fakt, że dzik został sklasyfikowany jako świniowate (Suidae), nie czyni go zwierzęciem gospodarskim. To istotne rozróżnienie wynika z braku jasnego przyporządkowania dzika do kategorii zwierząt hodowlanych.

W odpowiedzi na pytanie, czy dzik został zaliczony do zwierząt gospodarskich, należy stwierdzić, że nie. Pomimo podobieństwa do świń domowych, brak jest konkretnych przepisów kategoryzujących dzika jako zwierzę gospodarskie. Warto również zaznaczyć, że Minister Środowiska może wydać zgodę na chów i hodowlę zwierząt łownych do celów badań naukowych, dydaktyki, zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej, jednak nie obejmuje to zwykłych osób fizycznych, które mogłyby pragnąć hodować dziki.

Przy tym, należy zaznaczyć, że przepisy dotyczące przetrzymywania dzikiej zwierzyny mają na celu ochronę dzikiej przyrody oraz utrzymanie równowagi ekosystemu. Dziki, jako zwierzęta łowne, podlegają specjalnym regulacjom mającym na celu zapobieżenie niekontrolowanemu obrotowi zwierzyną łowną.

Dodatkowo, gdy ktoś znajdzie zwierzę wymagające opieki, na przykład młodego dzika, zwanego pasiakiem, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii w celu oceny stanu zdrowia zwierzęcia. Zgodnie z przepisami, osoba posiadająca zwierzę wymagające opieki powinna złożyć wniosek do starosty o czasowe przetrzymywanie, dołączając zaświadczenie lekarza weterynarii o stanie zdrowia zwierzyny.

Podsumowując, mimo że Polskie prawo przewiduje pewne możliwości hodowli zwierząt łownych, takich jak dziki, w celach specjalistycznych, przetrzymywanie dzików jako zwierząt domowych przez zwykłych obywateli jest zabronione i podlega surowym sankcjom. Wszystko to ma na celu ochronę dzikiej przyrody, utrzymanie równowagi ekosystemu oraz zapobieżenie nielegalnemu obrotowi zwierzyną łowną.

Ile kosztuje dzik zwierzę?

Przeglądając oferty internetowe w poszukiwaniu dzików do kupienia, można zauważyć propozycje od sprawdzonych i rzetelnych hodowców. Młode warchlaki, kilkumiesięczne, najczęściej wyceniane są w przedziale od 200 do 500 złotych. Natomiast większe osobniki, osiągające około 2 lat, mogą kosztować nawet od 2000 do 3000 złotych.

Oferty takie sugerują, że istnieje rynek dostępny dla osób zainteresowanych posiadaniem dzika jako zwierzęcia domowego. Ceny zależą od wieku i rozmiarów zwierzęcia, co daje potencjalnym nabywcom pewną elastyczność wyboru w zależności od ich preferencji i możliwości finansowych.

Należy jednak pamiętać, że przetrzymywanie dzików bez odpowiedniego zezwolenia może być nielegalne, zgodnie z przepisami prawa łowieckiego. Dlatego też, potencjalni nabywcy powinni nie tylko brać pod uwagę koszty zakupu, ale także zdawać sobie sprawę z konieczności spełnienia wszelkich wymogów prawnych związanych z posiadaniem zwierząt łownych.

Warto zaznaczyć, że decyzja o kupnie dzika powinna być dobrze przemyślana, a przyszli właściciele powinni być świadomi potrzeb i warunków, jakie takie zwierzę wymaga, zarówno pod względem przestrzeni, jak i specyfiki jego bycia.

Gdzie kupić dzika zwierzę?

Zakup dzikiego zwierzęcia jest możliwy wyłącznie poprzez certyfikowanych hodowców, co wynika z powyższych informacji. Oferty tego typu często pojawiają się na lokalnych portalach ogłoszeniowych, takich jak OLX.pl.

Przyszli nabywcy zainteresowani posiadaniem dzika powinni kierować się ku sprawdzonym hodowcom, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty potwierdzające legalność i rzetelność ich działań. Lokalne ogłoszenia, a zwłaszcza platformy internetowe typu OLX.pl, stanowią popularne miejsce, gdzie hodowcy prezentują swoje oferty z uwagi na łatwy dostęp do potencjalnych klientów.

Warto jednak pamiętać, że zakup dzikiego zwierzęcia powinien być przemyślaną decyzją, a przyszli właściciele powinni być świadomi wszelkich aspektów związanych z posiadaniem takiego zwierzęcia. Konieczne jest również upewnienie się, że hodowca, od którego nabywane jest zwierzę, działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające legalność handlu dzikimi zwierzętami.

Jak długo żyją dziki?

Długość ciała dzika mieści się w zakresie od 90 do 200 cm, osiągając wysokość do 110 cm. Masa tego zwierzęcia może sięgać nawet 300 kg, przy czym największy odnotowany dzik został zastrzelony na Uralu w Rosji i ważył imponujące 320 kg. W warunkach naturalnych dziki żyją przez około 10 lat, natomiast w niewoli ich życie może być dwukrotnie dłuższe. W historii zdarzały się przypadki osobników, które dożywały nawet 40 lat.

Żywotność dzików jest ściśle związana z ich środowiskiem życia. W warunkach naturalnych, gdzie są narażone na ryzyko polowania i różnorodne wyzwania środowiskowe, ich życie ogranicza się do około 10 lat. Jednakże, gdy są utrzymane w warunkach niewoli, pod opieką człowieka, ich życie może być znacznie przedłużone, osiągając czasami nawet dwukrotnie dłuższy okres.