Żaba to płaz czy gad?

Żaba to płaz czy gad (1)

Karkonoski Park Narodowy jak i wiele innych Parków Narodowych jest siedliskiem dla wielu interesujących gatunków płazów. Żaba wodna, jak wskazuje nazwa, jest silnie związana z wodnym środowiskiem i jest łatwa do zaobserwowania w okresie godowym i latem, kiedy spędza większość czasu przy brzegach stawów i oczek wodnych. W Karkonoszach, można ją spotkać w niższych zbiornikach wodnych, głównie w otulinie Parku.

Ropucha szara, podobnie jak żaba trawna, jest gatunkiem o szerokim zakresie występowania i jest często spotykana u podnóża gór. Niewielka część populacji przystępuje do rozrodu w mniej sprzyjających warunkach. Ropuchy szare są również obecne w wodach jezior polodowcowych Małego i Wielkiego Stawu. Osobniki zamieszkujące te tereny są często czarne z powodu form melanistycznych.

Salamandra plamista jest płazem, który zamieszkuje wilgotne ekosystemy piętra roślinnego pogórza i dolnych partiach dolnego regla. W Karkonoszach jest to najrzadszy gatunek płaza.

Z czterech gatunków traszek, które żyją w Polsce, w Karkonoskim Parku Narodowym można spotkać traszkę zwyczajną i górską. Traszka górska jest typowym przedstawicielem fauny przystosowanym do chłodnego klimatu gór. Zbiorniki wodne kotłów polodowcowych są najwyżej położonym miejscem, gdzie stwierdza się jej przystępowanie do rozrodu. Traszki można spotkać również w innych typach akwenów i wilgotnych siedliskach na niższych poziomach Karkonoszy.

Sprawdź również – Żmija to gad czy płaz?

Żaba to płaz czy gad?

Żaba to płaz, który w Parku Narodowym w Polsce zamieszkuje razem z 5 innymi gatunkami płazów. Gatunek ten nie jest ściśle związany ze środowiskiem wodnym i poza okresem godowym przebywa głównie na lądzie. W Karkonoszach żaba trawna jest najczęściej spotykanym płazem. W porównaniu z gadami, płazy są charakterystyczne dla środowisk wodnych i wilgotnych. W Karkonoszach zauważa się zmniejszanie ilości gatunków płazów wraz z wysokością nad poziomem morza. Karkonoski Park Narodowy to miejsce zamieszkania 6 gatunków płazów, w tym żaby trawnej oraz żaby wodnej, która jest silnie związana z wodą. Oprócz tych gatunków, możliwe jest odnalezienie innych gatunków płazów poza granicami Parku, takich jak żaba moczarowa, ropucha zielona, kumak nizinny i traszka grzebieniasta. Wszystkie te gatunki należą do gromady płazów, która jest związana z wilgotnymi siedliskami i środowiskiem wodnym.